Anna Malusa.
Kobieta z kawy i papieru.
Pasjonatka samodzielnej nauki języków obcych w drodze po doktorat z literaturoznawstwa.
Mentorka językowa.
Prywatnie żona i mama.